Contact Us
Contact Us

Tel: +86-575-82397851

Fax: +86-575-82313554

Mob: +86-15842670702

Email: shengyuan@sy-fire.com

Shaoxing Shengyuan Fire Fighting Equipment Co.,Ltd

Tel: +86-575-82397851

Fax: +86-575-82313554

Mob: +86-15842670702

Email: shengyuan@sy-fire.com

Address: Wushan Village, Xiaoyue Street, Shangyu District, Shaoxing City, Zhejiang Province, China.